joi, aprilie 11, 2024
Sentor Diana Iovanovici Sosoaca
,,Un popor unit nu poate fi învins!"
Senator - Diana Iovanovici Șoșoacă
joi, aprilie 11, 2024
joi, aprilie 11, 2024

Amendamente trimise de senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă la Camera Deputaților cu privire la Plx 145­/2023 prin care se interzice separarea copilului de familie și vaccinarea obligatorie

by S.O.S. România
970 Vizualizări

Senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele partidului S.O.S. România, a depus la Camera Deputaților mai multe amendamente la Plx 145/2023 care interzic preluarea copiilor din sânul familiei și care elimină vaccinarea obligatorie dintre condițiile legii, restabilind rostul acestui proiect de lege în acela de prevenire a cauzelor separării copilului de familie.

În prealabil, doamna senator a încercat să convingă factorii de decizie să renunțe cu totul la Plx 145/2023, având în vedere scrisoarea deschisă pe această temă din data de 18 aprilie 2023, motiv pentru care în 19 aprilie doamna senator a avut o întâlnire și la Ministerul Familiei unde au existat discuții pe marginea legii timp de 3 ore și jumătate, fiind primul parlamentar român care a făcut turul instituțiilor publice implicate.

Ministerul Familiei a fost de acord cu amendamentele propuse de doamna senator în marea lor majoritate. De altfel, la presiunea senatorului Diana Iovanovici-Șoșoacă și cu sprijinul societății civile, s-a dispus retrimiterea Plx 145/2023 la comisii pentru reanalizarea proiectului.

În urma acestor demersuri, doamna senator a aflat că legea este asumată prin PNRR, că nu există voință politică pentru retragerea ei, ordinele fiind clare în acest sens. În plus, Observatorul Național al Copilului este impus de UNICEF, astfel că președintele S.O.S. România s-a văzut nevoit să formuleze amendamente pentru normalizarea situației, ca singură modalitate de a bloca unele prevederi inacceptabile ale proiectului.

Este de menționat că legea prezintă articole deja existente în legislația românească, iar definițiile de la art. 3 se regăsesc deja în legea 272/2004, însă sunt definite într-un cu totul alt mod. Din punctul de vedere al senatorului Diana Iovanovici-Șoșoacă, această lege nu ar fi trebuit să existe, eventual ar fi trebuit modificată Legea 272/2004, dar a considerat că lupta politică implică negocieri cu partea adversă pentru a obține un rău mai mic.

Amendamentele au fost asumate și de deputații Ciprian Ciubuc și Francisc Tobă și au fost trimise nu doar Camerei Deputaților, ci și la Ministerul Familiei și la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, acolo unde sunt dezbătute modificările la acest proiect de lege.

Printre multe alte modificări menite să prevină abuzurile și să păstreze copiii în sânul familiei, senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă a eliminat art. 5 care prevedea vaccinarea obligatorie.

De asemenea, președintele S.O.S. România a propus un nou articol, Art. 4¹, care va avea următorul cuprins:

Este interzisă separarea copilului de familie și solicitarea de către serviciul public de asistență socială a unei măsuri de protecție specială în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a legislației incidente, pentru situațiile de vulnerabilitate prevăzute în prezenta lege, cu excepția situației în care acestea se suprapun cu abuzul, neglijența gravă, exploatarea sau orice altă formă de violență asupra copilului sau cu altă situație în care viața acestuia este pusă în pericol sau/și infracțiuni cu privire la minori astfel cum sunt definite de Codul penal.”

În motivația acestui nou articol, președintele S.O.S. România arată că ”Prezenta lege nu se substituie Codului penal și nici Lg 272/2004, nu dublează legislația, ci are rol de prevenire a separării, a ieșirii copilului din familie. Or, în acest caz, este obligatoriu să existe un astfel de articol, care constituie precizări astfel încât funcționarii care pun în aplicare prezenta lege să nu provoace un abuz sau o ilegalitate. Mai mult, acest nou articol, departajează clar prezenta lege și obiectul ei, de celelalte din materia legislației privitoare la copii”.

De asemenea, senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă a propus și modificarea Art. 2 după cum urmează:

”Activitatea de prevenire a cauzelor separării copilului de familie are la bază următoarele coordonate:

a)        Promovarea, garantarea și respectarea principiului interesului superior al copilului și ale drepturilor copilului

b)        Promovarea, garantarea și respectarea bunăstării sociale, spirituale și morale, a sănătății fizice și mentale pentru copilul expus riscului de separare de familie.

c)        Promovarea, garantarea și respectarea cu prioritate a valorilor familiale tradiționale românești, a menținerii în familie a copilului expus riscului de separare de familie și integrarea lui în comunitate.

d)        Se elimină”.

La art. 3, senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă a eliminat definițiile de la alineatele c) și d) care introduceau în lege conceptele de ”risc de sărăcie monetară” și, respectiv, ”risc de sărăcie extremă”.

În motivația eliminării alineatelor c) și d) senatorul arată că, „având în vedere economia subterană prin care se câștigă bani nedeclarați, plus românii plecați la muncă în afara granițelor țării care trimit în România familiilor lor bani deja impozitați în țările în care lucrează, dar și bani câștigați ”la negru” nu se poate menționa că starea economică a unei familii este raportată la câștigul declarat. Mai mult, nenumărate familii nu apelează la beneficiile de asistență socială sau alte ajutoare de acest tip menționate, având în vedere cele menționate mai sus, sau zilierii care nu sunt înregistrați cu contract de muncă și în nici un alt mod, dar aceștia asigură un mod de trai decent familiilor lor. În plus, de-a lungul istoriei s-a demonstrat că din aceste familii cu adevărat sărace s-au ridicat ilustre personalități, călite într-o viață pauperă care i-a adus mai aproape de oameni și care au făcut enorm de mult bine confraților lor. A fi sărac nu înseamnă să îți părăsești copilul și nici să existe vreun pericol de separare, starea de sărăcie este exclusiv vina statului român care încalcă cu obstinație Art. 47 din Constituție, obligația statului este aceea de a ridica nivelul economic, nicidecum de a înscrie familiile sărace într-un  registru național pentru a facilita primarilor obținerea de fonduri care nu vor ajunge niciodată la săraci. În plus, se creează o discriminare negativă, prin care se introduce în sistem ideea că numai familiile cu bani nu au risc de separare a copiilor de familiile lor (ceea ce este contrazis de realitate) sau că numai familiile potente financiar trebuie să procreeze.

Astfel, litera d) este inclusă în litera c). În fapt, sărăcia este produsul condițiilor social-politice dintr-o țară, nu o culpă a părinților că fac copii. Statul român, format din politicieni aleși în Parlament, este obligat să asigure un trai decent fiecărui român, indiferent câți români se nasc, conform articolului 47 din Constituția României.

Mai mult, este culpa primarilor că nu își ajută cetățenii să aibă un loc de muncă, condiții de încălzire, etc. Și ne întrebăm ce fac ONG-urile de interes public cu banii de la stat, dacă avem situații de sărăcie extremă. Evident discutăm iar de discriminare”.

La același articol, pentru  Lit. h) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Centru de zi – serviciu social public, înființat și organizat de serviciul public local de asistență socială și/sau DGASPC –uri, cu activități exercitate exclusiv de către entități ale statului român ce au ca atribuții aplicarea planului de servicii, prin care se asigură, pe timpul zilei, între orele 08:00 – 20.00, cu acordul scris al părinților, asigurarea hranei, activități didactice raportate la vârsta participanților, asistență la efectuarea temelor, activități recreative și de socializare, dezvoltarea deprinderilor uzuale  de viață, cu respectarea valorilor tradiționale românești, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educație parentală, asigurarea hranei etc. pentru părinți sau reprezentanții legali”.

Acest amendament trebuie modificat în sensul de mai sus, arată senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă, pentru că ”traducerea textului este din limba engleză și nu are înțeles corect în limba română raportat la intenția legiuitorului și la starea existentă în societatea românească. Nu este cazul ca în aceste centre de zi să fie implicate ONG-urile, care nu pot fi controlate nonstop, care pot propaga ideologii neconforme cu educația și gândirea românească. Programele de ajutorare a familiilor aflate într-o situație care le poate afecta modul de creștere al copilului, nu se pot raporta decât la hrană, ajutor școlar, activități de recreere, socializare astfel cum le-am descris. Limbajul folosit în text este unul globalist care poate fi interpretat în orice mod și care poate da naștere la situații de abuz psiho-emoțional asupra copiilor, schimbarea stilului de educație sau religios, etc. Absolut toate activitățile trebuie realizate cu consimțământul informat, scris, al părinților sau reprezentanților legali.

Mențiunea ” alte persoane care au în îngrijire copii” fără ca acestea să fie definite, dau loc interpretării și echivocului, ceea ce face ca legea să devină caducă”.

Președintele S.O.S. România cere totodată eliminarea art. 5 care stabilește situațiile de vulnerabilitate ale copilului, printre care și vaccinarea obligatorie. Doamna senator a explicat că ”toate aceste situații, criterii de eligibilitate și încadrare în clasă de risc, sunt atât de imprecise, cu caracter general, de care este afectată peste 80% din populația României, încât riscăm să devenim cu toții, la un moment dat, în stare de vulnerabilitate. Considerăm că există suficientă legislație în materia drepturilor copilului, încât nu mai este nevoie de aceste precizări imprecise care aduc atingere drepturilor și libertăților cetățenești. De exemplu, vaccinarea nu este obligatorie, nici măcar Programul Național de Imunizări. Vaccinarea nu va putea fi niciodată obligatorie, așa cum nu poate fi obligatoriu nici un act medical, consimțământul informat fiind obligatoriu, conform Lg. 46/2003, Convenția de la Oviedo, Lg. 95/2006, CEDO, Declarația Drepturilor Omului – ONU etc.

Să institui sărăcia ca stare de vulnerabilitate, înseamnă să acuzi peste 80% din populația globului, nu numai a României de situație de risc, dar asta obligă statul să le crească nivelul de trai: conform acestei legi, ar trebui să le construiască case, să le dea de mâncare, să le creeze locuri de muncă, să mediteze copiii etc.

Faptul că o mamă este minoră nu este o situație de risc de separare, ci este rezultatul lipsei de educație normală, fără extreme de identitate de gen, și ar trebui ca statul să fie mai interesat de educația reală a copiilor, nu a minorități lgbtq care emite noțiuni care nu țin de o societate clădită pe valori reale, pe o societate creștin ortodoxă eminamente cum este societatea românească.

Dizabilitatea nu poate fi folosită decât în scop discriminatoriu, iar acest articol nu va produce decât discuții pentru încălcarea drepturilor acestor oameni.

Mai mult, locuințele improprii sau numărul de membri într-o locuință atacă grav etnia rromă, acest proiect legislativ fiind de fapt o normă care instituie discriminarea pe post de lege și autorizează de fapt interdicția procreării de către persoanele cu dizabilități”, arată senatorul în motivarea eliminării art. 5.

De asemenea, cere senatorul, la articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art.16.- (1) Se înfiinţează Observatorul Naţional al Copilului, denumit în continuare Observatorul Copilului, care este un modul din cadrul unui sistem informatic dezvoltat şi administrat exclusiv de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumită în continuare ANPDCA”. Motivul este acela că ”Datele cu caracter personal sunt protejate prin legislație specială GDPR – 679/2016, ceea ce implică atenție sporită, mai ales că România nu stă bine la capitolul protecția datelor. Față de infracțiunile cu privire la copii, este obligatoriu ca această mafie a răpirii copiilor, mai ales prin ong –uri de tip Barnevernet, să fie ținută cât mai departe de datele copiilor și familiilor cu probleme”, arată senatorul în motivația amendamentului.

La fel, la articolul 18, senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă a introdus amendamentul că ”Introducerea datelor este precedată de obținerea consimțământului părintelui cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la introducerea în Observatorul Copilului a datelor familiei și a copilului” și că ”În orice situație se interzice divulgarea datelor cu caracter personal înregistrate în Observatorul Național al Copilului către persoane juridice de drept privat române sau străine, furnizori privați acreditați români sau străini.”

Acestea sunt doar câteva dintre amendamentele propuse de senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă la Plx 145/2023, iar adoptarea lor de către Camera Deputaților ar repara abuzurile și neclaritățile din proiectul respectiv.

S-ar putea să vă intereseze

Link-uri utile

s.o.s

Partidul așteptat de toți românii pentru a renaște România din propria cenușă!

©2022 – S.O.S România – Toate drepturile rezervate