joi, aprilie 11, 2024
Sentor Diana Iovanovici Sosoaca
,,Un popor unit nu poate fi învins!"
Senator - Diana Iovanovici Șoșoacă
joi, aprilie 11, 2024
joi, aprilie 11, 2024

Amendamentele propuse în vederea eliminării TVA-ului pentru spitalele de stat

by S.O.S. România
408 Vizualizări

Proiect de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung – B 538/2023

Autor amendamente: Senator Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele partidului S.O.S. România

Menționez că procedura care s-a aplicat de către Guvern pentru adoptarea acestor modificări se încadrează în sfera penalului, fiind încălcată flagrant legea.

Nr crt Text actual Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalText proiect aprobat de catre GuvernAmendamente propuseJustificare
1Art. 294 alin. (5) Sunt scutite de taxă următoarele:
  a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;
  b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) şi d), precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;
Capitol II Măsuri fiscale46. (5) Sunt scutite de taxă următoarele:
  a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;
  b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) şi d), precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;
Propunem eliminarea punctului 46 Capitolul II din textEliminarea acestei facilități pentru unitățile administrativ-teritoriale va duce la blocarea accesării fondurilor din PNRR crescând articificial valoarea proiectelor. Mai mult decat atât, deja sunt finalizate SF uri pentru construcția de spitale noi, TVA ul nefiind elgibil prin PNRR. UAT urile care vor depune proiecte prin PNRR vor trebui să suporte aceste costuri suplimentare din bugetul propriu. Consecința va fi practic nedepunerea proiectelor. De asemenea, pentru dotarea spitalelor achizițiile sunt demarate, în valoarea estimată nefiind luat în calcul TVA -ul. La proiectele aflate în deurale, autoritățile publice locale ar trebui să suporte majorarea contractelor cu valoarea TVA ului de 19% și având în vedere valoarea mare a proiectelor, sumele vor fi semnificative și nu se regăsesc în bugetul UAT-urilor. Eliminarea acestei facilități nu numai că va duce la majorarea valorii proiectelor, ci și a bugetelor UAT-urilor cu implicații negative în ceea ce privește controlul execuțiilor bugetare ale UAT-urilor de către Curtea de Conturi. Eventual s-ar putea preciza că eliminarea acestor facilități nu se aplică contractelor semnate și aflate deja în derulare.
2Art. 294 alin.(6) Scutirea de TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii prevăzute la alin. (5) lit. a) şi b) se aplică:
  a) direct, prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii dacă beneficiarul livrării/prestării este unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau, după caz, instituţia/autoritatea publică centrală sau locală, care asigură finanţarea acesteia, potrivit legii;
47. La articolul 294 alineatul (6) litera a) se abrogăPropunem eliminarea punctul 47 din textEste strâns legat de punctul 46, este metodologia aferentă facturării de către operatori fără TVA. Justificare mai sus
3Art. 294(7) Scutirile de taxă prevăzute la alin. (5) se aplică în condiţiile prevăzute în normele metodologice.48. La articolul 294 alineatul (7) se abrogăPropunem eliminarea punctului 48 din text.Este strâns legat de punctul 46, este metodologia aferentă facturării de către operatori fără TVA. Justificare mai sus

Senator Av. Diana Iovanovici-Șoșoacă

Președintele Partidului S.O.S. România

26.09.2023

S-ar putea să vă intereseze

Link-uri utile

s.o.s

Partidul așteptat de toți românii pentru a renaște România din propria cenușă!

©2022 – S.O.S România – Toate drepturile rezervate