Sentor Diana Iovanovici Sosoaca
,,Un popor unit nu poate fi învins!"
Senator - Diana Iovanovici Șoșoacă
joi, iunie 13, 2024

Partidul S.O.S. România prezintă concluziile evoluției economiei românești în anul 2023 și propune măsuri ferme de creștere economică pentru anul 2024

by S.O.S. România
2,K Vizualizări

Partidul S.O.S. România prezintă concluziile evoluției economiei românești în anul 2023 și propune măsuri ferme de creștere economică pentru anul 2024

Anul 2023 a fost un an dificil pentru economia României și, implicit, pentru fiecare român de rând.

Țintele principale de ordin economico-financiar au fost ratate. Astfel, Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat o creștere de doar 1,1% în perioada ianuarie – septembrie 2023. Este o valoare absolut modică comparativ cu creșterea economică previzionată de 2,8 %.

Această neatingere a țintelor asumate se datorează atât unor factori externi (războiului din Ucraina și din Orientul Mijlociu), însă se datorează prioritar unor factori interni, cum ar fi inconsecvenței aplicării unor măsuri financiare eficiente, la care se adaugă și măsurile electorale dispuse în perspectiva celor patru sesiuni de alegeri de anul viitor.

În conformitate cu datele oficiale publicate de Banca Națională a României, în perioada ianuarie – septembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 17,376 miliarde euro.

Astfel, România a ajuns la o datorie guvernamentală totală de peste 736 de miliarde de lei, respectiv 48,9% din PIB. Raportat la populația rezidentă în România de 19.053.315 persoane, conform ultimului recensământ, s-a ajuns la o datorie pentru fiecare cetățean român de 38.600 de lei.

Această creștere este extrem de mare. De exemplu, în anul 2019, datoria guvernamentală totală era de “doar” 373,4 miliarde, respectiv de 19.340 de lei pentru fiecare cetățean român.

În perioada ianuarie-octombrie 2023 contul curent al balanţei de plăţi a României a înregistrat un deficit de 18,34 miliarde euro, comparativ cu 22,971 miliarde euro în perioada ianuarie – octombrie 2022.
          La acest context se va adăuga și impacul negativ pentru mediul economic adus de măsurile fiscale care vor intra în vigoare de la 01.01.2024, cele mai importante dintre acestea fiind:

– Reintroducerea sistemului de impozitare pe două niveluri pentru microintreprinderi: din ianuarie 2024, regimul fiscal al microintreprinderilor va presupune un sistem pe două niveluri, (1% și 3%), cu cote și condiții diferite față de cadrul anterior. În mod concret, aproximativ 300.000 de SRL-uri românești vor plăti în 2024 un impozit pe venit de 3 (trei) ori mai mare. O astfel de creștere bruscă a regimului de impozitare de 300 % nu a mai fost aplicată în absolut nici un stat din UE (începând de la înfiinţarea Uniunii Europene). În nota de justificare a actului normativ se prevede faptul că “această schimbare are ca scop sprijinirea intreprinderilor mici și promovarea antreprenoriatului”. În realitate poate observa oricine ironia acestei afirmații. Se previzionează faptul că aproximativ 40% din IMM-urile actuale își vor reduce activitatea, iar aproximativ 20% se vor îndrepta spre faliment (datorită imposibilității susținerii acestor cote de impozitare, în condițiile în care marja de profit aplicată în multe domenii este sub aceste praguri, iar mediul restrictiv și lipsa puterii de cumpărare de pe piața de desfacere nu permit creșterea preţurilor/tarifelor de comercializare a produselor, serviciilor).

– Toţi angajaţii care au tichete de masă vor plati CASS la valoarea acestora: în fapt, angajaţii vor avea venitul net mai mic cu aproximativ 70 lei începând cu 1 ianuarie 2024.

– Se introduc ajustări ale taxei pe valoarea adăugată (TVA): noua legislație aduce creșteri în regimul TVA, inclusiv prin trecerea anumitor operațiuni de la cote reduse la cota standard și creșterea cotei de la 5% la 9% pentru anumite categorii de produse. Mai mult, sunt introduse modificări semnificative în ceea ce privește TVA-ul la locuințe, iar unele scutiri existente sunt restricționate.

 În concluzie, direct sau indirect, fiecare român va fi afectat în mod negativ de aceste măsuri, iar aceste măsuri vor determina scăderea nivelui de trai al fiecarui român.

În acest context, Partidul S.O.S. România va asigura, prin Programul său de Guvernare, încă din prima zi de la preluarea puterii, aplicarea unei strategii economice axate pe redobândirea controlului asupra resurselor naturale naționale ale României și pe gestionarea acestora în interesul fiecarui român.

Concomitent, vor fi adoptate măsuri ferme pentru stimularea mediului economic, pentru stimularea investițiilor, care presupun angajarea de personal, pentru creșterea nivelului de trai și puterii de cumpărare a fiecărui român, pentru dezvoltarea unităților productive și pentru reindustrializarea României.

Ca și soluții concrete de redresare a mediului economic propunem:

1.  Definitivarea și aplicarea unei strategii coerente de reindustrializare (strategie axată pe dezvoltarea sectorului industrial autohton, cu prioritate pe domeniile cu valoare adaugată ridicată, în care România are tradiție, cum este cazul industriei petrochimice, metalurgice si siderurgice). Prin această strategie se va realiza creșterea valorii globale a producției industriale precum și creșterea volumului exporturilor și, implicit, echilibrarea balanței externe a României (în anul 2023, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 11.892 milioane euro).

2. Adoptarea unei politici fiscale axate pe stimularea înființării de microintreprinderi și IMM-uri (prin revenirea la nivelul de impozitare de 1 % din cifra de afaceri până la un nivel al cifrei de afaceri de 1.000.000 euro și prin aplicarea unei taxări zero în primul an de funcționare în cazul în care sunt angajate minim două persoane, dintre care o persoană să aparțină unei categorii defavorizate).

3. Încurajarea potențialului antreprenorial al femeilor prin măsuri axate pe training antreprenorial personalizat pentru femei și prin crearea de oportunități de networking între femeile antreprenor.

4. Implementarea de pograme de educație antreprenorială, (susținute de autoritățile locale și centrale în colaborare cu instituții implicate în sprijinirea mediului antreprenorial), dedicate fiecărui român care își dorește să initieze o afacere.

5. Aplicarea unor programe intensive de finanțare a start-urilor de tip inovativ care aplică procese de digitalizare în domeniile prioritare (industrie, agricultură, energie, servicii).

6. Deoarece dezvoltarea economică este condiționată direct de dezvoltarea infrastructurii, pe termen imediat se impune definitivarea coridoarelor de pe reţeaua TEN-T, prin realizarea tronsoanelor lipsă şi dezvoltarea şi modernizarea reţelei naţionale de drumuri și căi ferate, care să asigure conectarea la reţeaua TEN-T (prin utilizarea eficientă a resurselor finaciare, posibil de accesat prin Planul National de Redresare & Rezilientă).

7. Facilitarea accesului la creditare a IMM-urilor, prin credite subvenționate condiționate de obiective concrete specifice realizării de investiții care să multiplice profitul si să aducă valoare adaugată superioară.

8. Structurarea unor programe de finanțare perfect corelate cu necesitățile IMM-urilor și intreprinderilor mari, ca și rezultat al consultărilor care vor fi realizate cu reprezentanții mediului de afaceri.

9. Optimizarea procedurilor aferente implemenării efective a programelor de finanțare, respectiv optimizarea circuitelor parcurse de proiectele de finantare de la depunere la contractare, prin adaptarea condițiilor de eligibilitate la situația concretă a segmentelor de beneficiari – țintă și, implicit, prin reducerea perioadelor de evaluare și de contractare. Astfel, va putea crește semnificativ procentul de accesare a fondurilor, rata de absorbție efectivă, cu un impact pozitiv extrem de important prin intrarea de lichidități în economia națională.

Preşedintele Departamentului pentru Coordonarea Programului de Guvernare

Partidul S.O.S. România

Ec. Ing. Victor Caţavei

Președintele Partidului S.O.S. România

Diana Iovanovici-Șoșoacă

Data: 31.12.2023

S-ar putea să vă intereseze

Link-uri utile

s.o.s

Partidul așteptat de toți românii pentru a renaște România din propria cenușă!

©2022 – S.O.S România – Toate drepturile rezervate