miercuri, februarie 28, 2024
Sentor Diana Iovanovici Sosoaca
,,Un popor unit nu poate fi învins!"
Senator - Diana Iovanovici Șoșoacă
miercuri, februarie 28, 2024
miercuri, februarie 28, 2024
Această Politică de confidențialitate descrie prelucrarea datelor introduse sau colectate pe site și prin aplicațiile în care sunt publicate, fie că sunt proprietățile noastre digitale sau aplicațiile pe care le punem la dispoziție pe platforme sau site-uri terțe. Aplicăm această politică de confidențialitate în conformitate cu legile aplicabile în locurile în care ne desfasurăm activitatea. În unele cazuri, este posibil să oferim notificări suplimentare de confidențialitate specifice anumitor proceduri sau regiuni. Termenii descriși în informațiile suplimentare menționate mai jos trebuiesc citiți împreună cu aceste informații.
Vă rugăm să rețineți că atunci când utilizatorul ne oferă informații pe un site sau platformă terță parte (de exemplu, prin aplicațiile noastre), datele trimise pot fi colectate separat de site-ul sau platforma terță parte. Informațiile pe care le colectăm sunt protejate de această politică de confidențialitate, în timp ce cele colectate de site-ul sau platforma terță parte sunt supuse practicilor de confidențialitate ale site-ului sau platformei terțelor părți. Alegerile făcute de utilizator cu privire la confidențialitate pe site-ul sau platforma terților nu vor fi aplicate utilizării datelor colectate direct prin aplicațiile noastre. Site-urile și aplicațiile noastre pot conține, de asemenea, legături către alte site-uri care nu aparțin sau nu sunt controlate de noi și nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale acestor site-uri. Atunci când utilizatorul părăsește site-urile sau aplicațiile noastre, vă recomandăm să luați notă de ele și să citiți politicile de confidențialitate ale altor site-uri care vă pot colecta datele personale.
Adresa site-ului nostru este: https://www.sosro.ro  (prescurtat S.O.S. RO)
Printre datele personale colectate de S.O.S. RO, fie independent, fie prin intermediul terților, se numără:
Cookie-uri;
Date de utilizare;
E-mail;
Nume;
Numele de familie;
Număr de telefon;
Detalii complete despre fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin texte informative specifice afișate înainte de colectarea datelor. Datele personale pot fi furnizate în mod gratuit de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat la utilizarea site-ului. Dacă nu se specifică altfel, toate datele solicitate de S.O.S. RO sunt obligatorii. În cazul în care utilizatorul refuză să le comunice, poate fi imposibil ca S.O.S. RO să furnizeze serviciul solicitat. În cazurile în care S.O.S. RO indică unele date ca fiind opționale, utilizatorii sunt liberi să se abțină de la a comunica astfel de date, fără ca aceasta să aibă vreo consecință asupra disponibilității serviciului sau asupra solicitării. Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele care sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze proprietarul.
Orice utilizare a Cookie-urilor  sau a altor instrumente de urmărire de către S.O.S. RO sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de S.O.S. RO, cu excepția cazului în care se specifică altfel, are scopul de a furniza serviciul solicitat de utilizator, pe lângă scopurile ulterioare descrise în prezentul document și în politica de cookie-uri. Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru datele cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin S.O.S. RO și garantează că are dreptul de a le comunica sau de a le difuza, eliberând proprietarul de orice răspundere față de terți.
METODA DE TRATAMENT A DATELOR
Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. Prelucrarea se realizează folosind instrumente informatice și/sau telematice, cu metode organizatorice și cu logica strict legată de scopurile indicate. Pe lângă proprietar, în unele cazuri, pot avea acces la date și alți subiecți implicați în organizarea S.O.S. RO (administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (servicii tehnice terțe, furnizori de găzduire). numiți, dacă este necesar, procesori de date de către proprietar. Lista actualizată poate fi oricând solicitată de la operatorul de date.
BAZA JURIDICĂ A PRELUCRĂRII
Proprietarul prelucrează datele personale referitoare la utilizator dacă există una dintre următoarele condiții:
– Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
Notă:
În unele jurisdicții, proprietarul poate fi autorizat să prelucreze datele cu caracter personal fără consimțământul utilizatorului sau fără altul dintre bazele legale specificate mai jos, atâta timp cât utilizatorul nu se opune („opt-out”) la un astfel de tratament. Totuși, acest lucru nu este aplicabil în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este guvernată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal:
– prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu utilizatorul și/sau pentru executarea unor măsuri precontractuale;
– prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia îi este supus operatorul de date;
– prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea autorității publice încredințate titularului;
– prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al operatorului de date sau al terților.
Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să se ceară proprietarului să clarifice temeiul juridic concret al fiecărui tratament și în special să precizeze dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut de contract sau necesar pentru încheierea unui contract.
LOC
Datele sunt prelucrate la sediile de operare ale proprietarului și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați proprietarul. Datele personale ale utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află utilizatorul.
Pentru a obține informații suplimentare despre locul prelucrării, utilizatorul poate consulta secțiunea referitoare la detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională de drept internațional public sau formată din două sau mai multe țări, precum ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate adoptate de proprietar pentru protejarea datelor.Utilizatorul poate verifica dacă unul dintre transferurile descrise mai sus are loc examinând secțiunea din prezentul document referitoare la detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau să solicite informații de la proprietar contactându-l la adresa e-mail ([email protected]) indicată în deschidere.
PERIOADA DE PĂSTRARE 
Datele sunt prelucrate și stocate pe timpul necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.
Prin urmare:
– Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între proprietar și utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării acestui contract.
– Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al proprietarului vor fi păstrate până la satisfacerea acestui interes. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând proprietarul. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul utilizatorului, proprietarul poate păstra datele cu caracter personal mai mult timp până la revocarea acestui consimțământ. În plus, proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități. La sfârșitul perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestui termen dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate. Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale în orice moment (cu excepția numelui de utilizator pe care nu îl pot schimba). De asemenea, administratorii site-urilor web pot vedea și edita aceste informații.
Datele utilizatorului sunt colectate pentru a permite proprietarului să-și furnizeze serviciile, precum și în următoarele scopuri:
STATISTICA SI CONTACTAREA UTILIZATORUL
Pentru a obține informații suplimentare detaliate cu privire la scopurile prelucrării și la datele cu caracter personal concret relevante pentru fiecare scop, utilizatorul se poate referi la secțiunile relevante ale acestui document.
COMENTARII
Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele afișate în formularul de comentarii, precum și adresa IP a vizitatorului și șirul de agenti folosiți de browser-ul utilizatorului pentru a facilita detectarea spam-ului. Dacă lăsați un comentariu, acesta și metadatele sale sunt păstrate pe termen nelimitat. Acesta este modul în care putem recunoaște și aproba automat orice comentarii ulterioare, în loc să le ținem într-o coadă de moderare.
MEDIA
Dacă încărcați imagini pe site, ar trebui să evitați să încărcați imagini care includ date de locație încorporate (EXIF GPS). Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage orice date despre locație din imaginile de pe site.
FORMULAR DE CONTACT
Prin completarea formularului de contact cu datele sale, utilizatorul își dă acordul pentru utilizarea acestora pentru a răspunde solicitărilor de informații, sau de orice altă natură indicată de antetul formularului.
Date personale colectate: prenume; e-mail; nume; telefon; e-mail
CONTACT PRIN TELEFON
Utilizatorii care și-au furnizat numărul de telefon pot fi contactați în scopuri legate de S.O.S. RO, precum și pentru a satisface cererile de asistență.
Date personale colectate: număr de telefon, e-mail.
CONȚINUT INCORPAT DE PE ALTE SITE-URI WEB
Articolele de pe acest site pot include conținut încorporat (de exemplu, videoclipuri, imagini, articole etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod ca și cum vizitatorul ar fi vizitat celălalt site web. Aceste site-uri web pot colecta date despre dvs., utiliza cookie-uri, integra urmărire suplimentară de la terți și monitorizează interacțiunea cu acestea, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat, dacă aveți un cont și sunteți conectat la acele site-uri web. Serviciile cuprinse în această secțiune permit controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și sunt utilizate pentru a ține evidența comportamentului utilizatorului.
GOOGLE ANALYTICS CU IP ANONIMIZAT (GOOGLE INC.)
Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (“Google”). Google utilizează datele personale colectate în scopul urmăririi și examinării utilizării S.O.S. RO, compilarea rapoartelor și partajarea acestora cu alte servicii dezvoltate de Google. Google poate folosi datele personale pentru a contextualiza și a personaliza reclamele propriei rețele de publicitate. Această integrare Google Analytics face adresa dvs. IP anonimă. Anonimizarea funcționează prin scurtarea adresei IP a utilizatorilor din granițele statelor membre ale Uniunii Europene sau din alte țări care aderă la acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP va fi trimisă la serverele Google și va fi scurtată în Statele Unite.
Date personale colectate: Cookie-uri; date de utilizare.
Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt Out. Subiect care aderă la Privacy Shield.
SERVICII ON-LINE
Datele personale colectate sunt folosite pentru furnizarea de servicii către utilizator
Cookie-uri
Dacă lăsați un comentariu pe site-ul nostru, puteți alege să vă salvați numele, adresa de e-mail și site-ul web în cookie-uri. Ele sunt folosite pentru comoditatea ta, astfel încât să nu fii nevoit să reintroduci datele tale atunci când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor dura un an. Dacă aveți un cont și vă conectați la acest site, va fi setat un cookie temporar pentru a determina dacă browser-ul dumneavoastră acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este șters atunci când închideți browser-ul. Când vă conectați, vor fi setate mai multe module cookie pentru a vă salva informațiile de conectare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de conectare durează două zile, iar modulele cookie de opțiuni de ecran durează un an. Dacă selectați „Țineți minte”, autentificarea dvs. va persista timp de două săptămâni. Dacă vă deconectați de la contul dvs., cookie-urile de conectare vor fi eliminate. Dacă editați sau publicați un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în browser. Acest cookie nu include date personale, ci pur și simplu indică ID-ul articolului tocmai modificat. Expiră după 1 zi.
Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu referire la datele prelucrate de proprietar.
În special, utilizatorul are dreptul la:
Retragerea consimțământului în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal exprimat anterior;
Se opune prelucrării datelor sale.Utilizatorul se poate opune prelucrării datelor sale atunci când aceasta are loc pe o altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii cu privire la dreptul de opoziție sunt indicate în secțiunea de mai jos;
Accesarea datelor peronale. Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la datele prelucrate de proprietar, asupra anumitor aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a datelor prelucrate;
Verificarea și solicitarea rectificării. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora;
Obținerea limitării prelucrării. Când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării datelor sale.În acest caz, proprietarul nu va prelucra datele în alt scop decât conservarea acestora;
Obținerea anulării sau ștergerea datelor personale. Când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita anularea datelor sale de către proprietar.
Primirea datelor personale sau transferul către un alt proprietar. Utilizatorul are dreptul de a-și primi datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv automat și, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, de a obține transferul fără obstacole către alt proprietar. Această prevedere este aplicabilă atunci când datele sunt prelucrate cu instrumente automatizate, iar prelucrarea se bazează pe consimțământul utilizatorului, pe un contract la care utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acesta.
Depune o plângere. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau poate intra în justiție.
Detalii privind dreptul de opoziție
Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice conferite proprietarului sau pentru a urmări un interes legitim al proprietarului, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară. Utilizatorilor li se reamintește că, în cazul în care datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, se pot opune prelucrării fără a furniza niciun motiv. Pentru a afla dacă proprietarul prelucrează date în scopuri de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secțiunile respective ale acestui document.
Cum să vă exercitați drepturile
Pentru exercitarea drepturilor utilizatorului, utilizatorii pot îndrepta o solicitare către datele de contact ale proprietarului indicate în acest document([email protected]). Solicitările sunt depuse gratuit și procesate de proprietar cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună.
S.O.S. RO folosește cookie-uri. Pentru a afla mai multe și pentru a citi informațiile detaliate, utilizatorul poate consulta Politica de cookie-uri.
Apărare în instanță
Datele personale ale utilizatorului pot fi folosite de proprietar în instanță sau în fazele pregătitoare pentru eventuala stabilire a acestuia pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea S.O.S. RO sau a serviciilor conexe de către utilizator. Utilizatorul declară că este conștient de faptul că proprietarul poate fi obligat să dezvăluie datele prin ordin al autorităților publice.
Informație specifică
La cererea utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, S.O.S. RO poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii, sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.
Jurnal de sistem și întreținere
Pentru nevoi legate de operare și întreținere, S.O.S. RO și orice servicii terțe utilizate de acesta pot colecta jurnalele de sistem, care sunt fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține și date personale, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.
Informații care nu sunt cuprinse în această politică
Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la operatorul de date folosind datele de contact.
Modificări ale acestei politici de confidențialitate
Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment informând utilizatorii pe această pagină și, dacă este posibil, pe S.O.S. RO precum și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și legal, prin transmiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul unuia dintre numărul de contact extern deținut de proprietar.
Prin urmare, vă rugăm să consultați această pagină în mod regulat, referindu-vă la data ultimei modificări indicată în partea de jos. Dacă modificările se referă la tratamente al căror temei legal este consimțământul, proprietarul va colecta din nou consimțământul utilizatorului, dacă este necesar.
Date personale (sau date)
Orice informație care, direct sau indirect, de asemenea, în legătură cu orice altă informație, inclusiv un număr personal de identificare, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă constituie date cu caracter personal.
Date de utilizare
Acestea sunt informațiile colectate automat prin S.O.S. RO (tot din aplicații terțe integrate în S.O.S. RO), inclusiv: adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorul care se conectează cu S.O.S. RO, adresele în notație URI ( Resursa uniformă). Ora solicitării, metoda folosită pentru a transmite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (reușit, eroare etc.) țara de origine, caracteristicile browser-ului și ale sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmat în cadrul aplicației, cu referire în special la succesiunea paginilor consultate, parametrii referitori la sistemul de operare și mediul IT al utilizatorului.
Utilizator
Persoana care utilizează S.O.S. RO care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.
Interesat
Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.
Procesor de date (sau manager)
Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele proprietarului, conform prezentei politici de confidențialitate.
Controlor de date (sau proprietar)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționarea și utilizarea S.O.S. RO. Operatorul de date, dacă nu se specifică altfel, este proprietarul S.O.S. RO.
S.O.S. RO (sau această aplicație)
Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și prelucrate datele personale ale utilizatorilor.
Serviciu
Serviciul oferit de S.O.S. RO așa cum este definit în termenii relativi (dacă sunt disponibile) și pe acest site/aplicație.
Uniunea Europeană (sau UE)
Dacă nu se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană cuprinsă în acest document este destinată a fi extinsă la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.
Cookie
Porțiune mică de date stocate în interiorul dispozitivului utilizatorului.
Această declarație de confidențialitate este întocmită pe baza mai multor sisteme legislative, inclusiv articole. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679. Dacă nu se specifică altfel, această declarație de confidențialitate se referă doar la S.O.S. RO.

EXTERN

Comunicate de presă

Link-uri utile

s.o.s

Partidul așteptat de toți românii pentru a renaște România din propria cenușă!

©2022 – S.O.S România – Toate drepturile rezervate