Sentor Diana Iovanovici Sosoaca
,,Un popor unit nu poate fi învins!"
Senator - Diana Iovanovici Șoșoacă
miercuri, mai 29, 2024

Protest în faţa Parlamentului pentru protejarea copiilor României

by S.O.S. România
806 Vizualizări

SCRISOARE DESCHISĂ cu privire la PLX 145/2023

Solicit tuturor asociațiilor pentru persoanele cu dizabilități, precum și tuturor asociațiilor, partidelor, organizațiilor etniei rrome, să ia de urgență atitudine și să exercite presiuni asupra întregii clase politice pentru respingerea acestui proiect de lege PLX 145/2023 care va fi votat miercuri, 19.04.2023 în  plenul Camerei Deputaților.

 Români, ieșiți în stradă, în  toată țara, mergeți peste partidele politice și opriți dezastrul asupra copiilor noștri!

Pe data de 19.04.2023, la ora 08.00 în fața Camerei Deputaților, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, București, se va organiza un miting la care trebuie să participe o țară întreagă.

Proiectul de lege, în aparență este menit să prevină extragerea din mediul familial a copiilor din familiile vulnerabile și ajutorarea acestor familii pentru a depăși orice risc de abandon familial.

 În fapt, asistăm la implementarea noului sistem de extragere a copiilor care s-au născut în familii defavorizate, sărace, cu dizabilități sau, uimitor, care nu au decât un părinte unic susținător, care nu au schema completă de vaccinare, au părinți fără acte de stare civilă, etc din care reiese că există cel puțin un grup țintă. Este evident că primii vizați sunt oamenii săraci, apoi persoanele cu dizabilități și persoanele de etnie rromă, nelimitându-se la acestea.

 Mai mult, se induce ideea că persoanele cu dizabilități au un handicap în a putea crește copii, astfel că trebuie introduse în programe speciale de ajutorare și constituie un risc pentru copii. În plus, se implementează ideea, ca și cadru legal, că vaccinarea ar fi obligatorie, ceea ce nu poate fi impus niciodată, având în vedere art. 5 Convenția de la Oviedo, CEDO, Constituție, etc. Și tot acest proiect instituie sărăcia ca motiv pentru incapacitate de a crește copii, în condițiile în care Statul este obligat să ofere un trai decent cetățenilor săi, conform art. 47 Constituție. Astfel că, vina aparține politicului, nu oamenilor săraci.

 Din întregul proiect de lege reiese foarte clar că acesta constituie domeniul de activitate al nou înființatului Minister al familiei, condus de doamna Gabriela Firea. Ne întrebam mereu care este obiectul de activitate al acestui minister. Acum avem viziunea de ansamblu. Nu știm dacă doamna Firea este conștientă de pericolul care îi este pus în cârcă, dacă este parte din plan sau pur și simplu, este victima inconștientă a eșafodului care i se pregătește. Pentru că toată construcția legală este în directă coordonare, formare, legiferare și adoptare a Ministerului Familiei.

 Un grav pericol îl constituie înființarea Observatorului Național al Copilului, modul aflat în cadrul unui sistem informatic dezvoltat și administrat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, a cărui metodologie de introducere și actualizare a datelor se aprobă prin Ordin al Ministerului Familiei, tineretului și egalității de șanse, condus de doamna Gabriela Firea. Iarăşi ne întrebăm dacă doamna Firea este conștientă ce atribuții are și care sunt implicațiile la care va expune poporul român și puținii copii pe care îi mai are România. Observatorul Național al Copilului este un modul din cadrul unui sistem informatic mai amplu, dezvoltat și administrat de MFTES, prin ANPDCA care este pus la dispoziția autorităților administrației publice locale. Sistemul informatic este dezvoltat în  cadrul proiectului  Sistem informatic național pentru adopție – SINA, implementat de ANPDCA în parteneriat cu Agenția pentru digitalizarea României și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în  cadrul Programului Național – Competitivitate.

 SINA are trei subsisteme care vizează activitatea de prevenire a separării copilului  de familie, protecția specială a copilului separat temporar sau definitiv de părinți și adopție.

 Subsistemul destinat activității de prevenire a separării copilului de familie are la bază o aplicație software dezvoltată de UNICEF – Aurora care asigură colectarea datelor din teritoriu de către SPAS. Aplicația AURORA a fost  testată de către UNICEF între anii 2014-2019 într-un proiect pilot. În România trebuie implementată până la data de 31.07.2023. Asistenții sociali nu pot vedea datele decât din comunitatea lor, nu și din alte localități, dar ANPDCA poate vedea absolut toate datele la nivel național. În termen de 1 an trebuie înregistrați în sistem absolut toți copiii aflați în risc de separare.

 Acest proiect inițiat de Guvernul României are grave încălcări de ordin constituțional, de la discriminarea persoanelor cu dizabilități, instituirea obligativității schemei de vaccinare la copii, până la încălcarea GDPR, datele cu caracter personal colectate și inserate într-un program străin fără acordul părților, date la care vor avea acces străinii în vederea procedurii de adopție, până la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale. Deși există o rubrică cu privire la  impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului care trebuia completată în Expunerea de motive, Guvernul menționează că ”Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect”, ceea ce este o elocventă minciună. Înțelegem că se fac planuri de redresare a situației de risc, însă, dacă acestea nu reușesc, oare care este etapa următoare? Extragerea din sânul familiei? Adopția forțată?

 Mai mult, ulterior, Ministerul familiei are obligația să adopte normele metodologice și trebuie să modifice Anexa nr. 2 la HG 691/2015. La o simplă privire, vom observa că această HG 691/2015 conține dispozițiile legale din prezenta inițiativă, care sunt adoptate de peste 8 ani și care au nevoie pentru a intra în legalitate, să facă parte dintr-o lege, pentru că, în conformitate cu prevederile art. 53 din Constituția României numai LEGEA poate restrânge drepturi și libertăți, în cazul nostru libertatea de a procrea, de a-și crește copiii, de a-i educa, de a veghea asupra sănătății lor se restrânge, până la anulare:

ARTICOLUL 53

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

Această legislație este asumată prin PNRR, care, să nu uităm, a fost creat prin acordul tuturor partidelor de la Guvernare: PSD, PNL, USR, UDMR.

 Barnevernet sau Serviciul de Protecție a Copilului (în norvegiană: Barnevernet) este instituția națională de protecție a copilului în Norvegia, instituită prin Legea privind protecția copilului în anul 1992. Serviciul a fost creat „pentru a se asigura că tinerii și copiii care trăiesc în condiții care pot afecta sănătatea și dezvoltarea lor primesc ajutor și îngrijire la momentul potrivit” și „pentru a ajuta copiii și tinerii să aibă o copilărie în condiții de siguranță”.

 De curând, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Barnevernet să returneze un copil preluat de la o mamă și să-i plătească acesteia despăgubiri și cheltuieli de judecată. Înalta instanță a constatat că autoritățile s-au bazat pe dovezi limitate și au încălcat drepturile copilului și ale mamei. Este doar unul din cele 26 de cazuri în care Barnevernet a fost pârât la CEDO în ultimii ani. Inclusiv familia Bodnariu a depus o reclamație.

 Mai puțini au aflat însă că furnizorii de servicii sociale din Norvegia sunt majoritar privați și că investiția în acest tip de afacere are o rată de profit mai mare chiar decât industria petrolieră (Norvegia este vestită pentru resursele sale petroliere).

Cotidianul Dagbladet.no prezenta în 2017 un raport intitulat Barnevern som profittarena („Protecția Copilului ca Sursă de Profit”), realizat de Centrul de cercetare De Facto pentru sindicatele din domeniul Serviciilor Sociale.

La data raportului, trei sferturi din serviciile de protecția copilului din această țară cu 5,3 milioane de locuitori erau prestate de cinci mari firme private, trei suedeze și două norvegiene, deținute la rândul lor de fonduri de investiții înregistrate în principal la Londra, Luxembourg și pe insula Guernsey, un paradis fiscal din Canalul Mânecii. În raport se menţionează:

„Rentabilitatea capitalului investit (ROIC) de acestea în sistemul de protecția copilului este uriașă, de 22%-23% în ultimii cinci ani. Studiile făcute de Biroul Norvegian de Statistică arată că nu există industrie mai profitabilă decât furnizarea de astfel de servicii.”

În Suedia situația este și mai gravă: în 2010, 90% din serviciile de protecția copilului erau deținute de entități private, arăta Dagbladet în 2017.

S-a spus că, prin abuzurile Barnevernet, copiii sunt tratați ca proprietate a statului, iar părinții privați de dreptul de a-i crește conform propriilor valori. Într-un fel este adevărat. Dar iată că ceea ce părea socialism pur este de fapt corporatism etatist, adică un cartel de firme ale unor mari investitori care obțin un profit uriaș cu sprijinul statului.

The Nordic Page prezintă date suplimentare despre Barnevernet:

• aproximativ 3% din copiii Norvegiei au fost „beneficiarii” unui tip sau altul de serviciu social

• principalul motiv al preluării copiilor din familie (în 30% din cazuri) este așa-zisa „incompetență parentală”, o noțiune controversată care s-a impus recent în politicile publice și care tratează părinții ca fiind „lipsiți de expertiză” în creșterea copiilor (idee pe care se bazează și introducerea „educației sexuale” în școlile publice)

• rata copiilor preluați din familiile de imigranți este dublă față de cea a copiilor preluați din familii norvegiene, ceea ce ridică întrebarea dacă măsurile dispuse nu sunt de fapt discriminări pe motiv de diferență culturală

  În Bulgaria și în diaspora bulgară din întreaga lume a avut loc un val de proteste referitor la un set de amendamente aduse unui număr de 27 de legi (inclusiv Codul Civil!) care guvernează serviciile sociale din țara vecină. Acestea vor permite ca, de la 1 ianuarie 2020, serviciile sociale din Bulgaria să urmeze modelul Barnevernet:

• copiii vor putea fi ridicați din familie și plasați în centre sociale fără ordin judecătoresc, chiar și pe baza unei reclamații anonime

• din momentul preluării, copiii pot fi DAȚI SPRE ADOPȚIE INTERNAȚIONALĂ – prin intermediul ONG-urilor străine, în acest caz urmând să primească o nouă identitate, care îi va rupe complet de familia naturală

România are nevoie să se trezească. Și la noi, ca și în Bulgaria, Norvegia a investit bani și a exportat expertiză ONG-urilor românești. Acestea sunt acum furnizori de expertiză pentru sistemul protecția copilului și adopție din România. Rezultatul? Cazul Sorina, Smicală, Bodnariu etc.

 În caz că nu aveați cunoștință, acest tip de furnizori de protecție socială privată există legal în România. Legea 272/2004 a fost modificată pe șest în anul 2022 de către Camera Deputaților, prin Legea 191/2022, Senatul adoptând-o în anul 2019. Prin aceste modificări s-au înființat furnizorii privați, de tip Barnevernet, care pot fi și entități străine și care vor acționa în locul Protecției copilului, lipsită de specialiști și subfinanțată, care vor smulge copiii din familiile considerate cu probleme și îi vor plasa pe piața dezvoltată a copiilor vânduți pentru diverse activități, de la trafic de organe pentru transplant, până la pedofilie sau și mai grav omoruri din plăcere, pentru că există și o astfel de piață.

 Astfel este îndrituită spaima societății civile care trebuie să ia atitudine de urgență și să oprească cu orice mijloace votarea acestei legi.

 Solicit pe această cale Doamnei Gabriela Firea, având în vedere activitățile sale prin care s-a implicat în salvarea copiilor preluați abuziv în străinătate de furnizori privați tip Barnevernet, în calitatea sa de Mamă și Ministru al Familiei să ia de urgență atitudine, să își folosească toată influența politică pentru ca PSD –ul, dar și celelalte partide de la Guvernare să voteze împotriva PLX 145/2023.

 Stimată Doamnă Ministru Gabriela Firea, sper că prin această scrisoare publică veți înțelege cum colegii dvs. încearcă să vă discrediteze și să vă impună să fiți parte la o asemenea crimă împotriva umanității, pentru că altfel nu poate fi denumită, și sper și vreau să cred că nu ați știut de adevăratele intenții din spatele acestui proiect.

S.O.S ROMÂNIA – S.O.S COPIII DIN ROMÂNIA!

Senator Av. Diana Iovanovici-Şoşoacă

Preşedintele Partidului S.O.S România

18 Aprilie 2023

S-ar putea să vă intereseze

Link-uri utile

s.o.s

Partidul așteptat de toți românii pentru a renaște România din propria cenușă!

©2022 – S.O.S România – Toate drepturile rezervate